A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Таращанської міської ради
Київська область, Білоцерківський район

Громадське обговорення

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення проєкту рішення Таращанської міської ради «Про затвердження Плану оптимізації мережі закладів освіти Таращанської міської територіальної громади на 2023-2027 роки у новій редакції»

 

 

Організатор громадського обговорення

Відділ освіти Таращанської міської ради

 

Мета проведення громадського обговорення

 • врахування думки мешканців Таращанської міської територіальної громади щодо реорганізації закладів загальної середньої освіти громади;

 • залучення громадськості, різних зацікавлених сторін до процесу прийняття рішень на засадах прозорості та відкритості;

 • створення платформи для обміну ідеями, дослухання до різних думок і врахування цінних пропозицій громадськості під час прийняття рішень.

 

 

Питання, винесені на обговорення у 2023-2024 роках:

 • проєкт рішення «Про припинення Крутогорбівської філії Ківшоватського опорного ліцею Таращанської міської ради Київської області»;

 • проєкт рішення «Про припинення Степківської філії Ківшоватського опорного ліцею Таращанської міської ради Київської області»;

 • проєкт рішення «Про  припинення діяльності шляхом ліквідації Плосківської початкової школи – закладу дошкільної освіти Таращанської міської ради Київської області»;

 • проєкт рішення «Про  припинення  діяльності шляхом ліквідації Великововнянської початкової школи – закладу дошкільної освіти Таращанської міської ради Київської області»;

 • проєкт рішення «Про  припинення діяльності шляхом ліквідації Косяківської гімназії Таращанської міської ради Київської області»;

 • проєкт рішення «Про  припинення діяльності шляхом ліквідації Дубівської гімназії Таращанської міської ради Київської області»;

 • проєкт рішення «Про  припинення діяльності шляхом ліквідації Чернинського закладу дошкільної освіти «Калинка» Таращанської міської ради Київської області»;

 • проєкт рішення «Про  припинення  діяльності шляхом ліквідації Лук′янівського закладу дошкільної освіти Таращанської міської ради Київської області».

 

Нормативне забезпечення

Ст. 143 Конституції України; ст. ст. 11, 25, 66 Закону України «Про освіту»; ст. 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту»; ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Суть проблеми

Мережа сільських і міських закладів освіти функціонує у різних соціально-економічних умовах. Основне, що негативно впливає на якість освіти – це неефективний розподіл ресурсів (фінансових, інтелектуальних, матеріальних) для організації освітнього процесу.

Малокомплектність класів та груп у закладах дошкільної та загальної середньої освіти сільської місцевості, неможливість забезпечення вибору здобувачами освіти профільного навчання, вимушена організація індивідуальної форми навчання (педагогічний патронаж), викладання декількох предметів одним вчителем, який не має відповідної фахової освіти, відсутність позашкільних активностей, висока економічна ємність утримання приміщень шкіл/садочків з малою чисельністю учнів/вихованців, нерівномірний розподіл коштів на 1 дитину в різних населених пунктах – усі ці чинники роблять освітню мережу неефективною.

Процес оптимізації мережі закладів освіти має враховувати демографічну ситуацію, прогнозування контингенту здобувачів освіти, соціально-економічні умови громади і розглядатися в комплексі вибору різних типів закладів освіти і форм організації освітнього процесу.

 

Мета оптимізації мережі закладів освіти

1. Ефективне використання коштів.

Метою оптимізації мережі закладів освіти є забезпечення ефективного використання ресурсів, таких як фінансові активи, приміщення та персонал. Це означає раціональне планування та розподіл ресурсів між закладами освіти, забезпечення оптимального використання приміщень та персоналу, а також економне використання коштів для досягнення максимального покращення освіти.

2. Покращення якості освіти.

Оптимізація мережі шкіл спрямована на підвищення якості освіти шляхом впровадження кращих практик та методів навчання, створення сприятливих умов для навчання і розвитку учнів. Це може включати розробку інноваційних програм, навчальних планів, підвищення кваліфікації вчителів та забезпечення доступу до сучасних технологій навчання.

3. Забезпечення рівних можливостей.

Одна з важливих задач оптимізації мережі закладів освіти – забезпечити рівні можливості для всіх учнів, незалежно від їхнього місця проживання. Це означає забезпечення рівного доступу до якісної освіти, рівних умов навчання та підтримки для усіх закладів мережі. Метою є зменшення нерівності в якості освіти та забезпечення всім учням однакових можливостей для навчання та розвитку.

4. Координація та співпраця.

Оптимізація мережі закладів освіти сприяє покращенню координації та співпраці. Це означає, що метою оптимізації мережі шкіл є створення механізмів для обміну досвідом, спільного планування та розвитку, а також встановлення ефективної комунікації між усіма закладами освіти громади. Це допомагає забезпечити взаємну підтримку, використання найкращих практик та ресурсів, а також спільне розв’язання проблем, що виникають у мережі.

5. Впровадження інновацій

Оптимізація мережі закладів освіти сприяє впровадженню інноваційних педагогічних практик та новаторських підходів до навчання. Це включає використання сучасних технологій, інтерактивних методів навчання, проективних та інших інноваційних засобів для залучення учнів та підвищення їх мотивації до навчання та розвитку.

6. Ефективне управління

 Метою оптимізації мережі закладів освіти є забезпечення ефективного управління всіма аспектами освітнього процесу. Це включає ефективне планування, координацію та моніторинг діяльності закладів освіти у мережі, а також розробку стратегій розвитку та вдосконалення освітньої системи в цілому. 

 

Остаточна мета оптимізації полягає в забезпеченні якісної освіти, рівних можливостей для всіх учнів, ефективного використання ресурсів та створенні навчального середовища, яке сприяє розвитку кожного учня. Це досягається шляхом спільної роботи всіх учасників мережі закладів освіти та постійного їх вдосконалення.

 

Формат, строк проведення громадського обговорення

Громадське обговорення проводиться з дня оприлюднення зазначеного інформаційного повідомлення і до 31 травня 2024 року.

 

п/п

Формат заходу

Термін

1

Круглі столи з експертами з метою обговорення різних аспектів оптимізації освітньої мережі, включаючи вплив на якість освіти, доступність, соціальну справедливість та інші питання, що цікавлять громаду.

Травень/червень 2023 року

Січень, травень 2024 року

2

Зустрічі з батьками учнів шкіл, де передбачається закриття/пониження ступеня в зв’язку із оптимізацією освітньої мережі. На них будуть пояснюватися мета та завдання, розглядатися причини та наслідки оптимізації, обговорюватися та здійснюватися пошук рішень усіх проблемних питань щодо впливу процесу оптимізації на дітей та родини.

Вересень/грудень 2023 року

Квітень/травень

2024 року

3

Створення робочих груп за участю представників шкільних адміністрацій, педагогічного колективу, батьківських комітетів та учнівського самоврядування з метою розробки рекомендацій для полегшення процесу оптимізації. 

Вересень

2023 року

4

Консультації для педагогічного персоналу про план оптимізації  з метою зменшення рівня стурбованості серед вчителів та персоналу,  забезпечення їхньої підтримки та співпраці в реалізації змін,  надання рекомендацій щодо подальших кроків. 

Вересень 2023/

Квітень, Травень 2024 року

4

Діалогові сесії з учнями, з метою обговорення впливу оптимізації освітньої мережі на їхнє навчання, надання права вибору шкіл та освітніх програм. Це створить можливість для молоді висловити свої думки та вплинути на процес оптимізації з огляду на їхні потреби та очікування.

Протягом терміну громадського обговорення

5

Інформаційні кампанії та публікації задля забезпечення широкого розповсюдження інформації про план оптимізації та можливості громадського участі в обговоренні, а також інформування про хід громадських  обговорень, напрацьовані результати.

Протягом терміну громадського обговорення

6

Моніторинг і оцінка впливу оптимізації освітньої мережі на якість освіти, доступність та соціальну справедливість. (Анкетування чи опитування серед зацікавлених категорій населення: збір і аналіз статистичних даних, проведення досліджень та вивчення впливу змін на учнів, педагогічний персонал, батьків та громаду в цілому)

Протягом терміну громадського обговорення

7

Звіти депутатам та виконавчому комітету міської ради  про хід реалізації плану оптимізації освітньої мережі, результати  громадських обговорень.

Грудень 2023 року

Квітень/травень 2024 року

8

Фінальний розгляд проєктів з можливими змінами та доповненнями та прийняття рішень стосовно оптимізації закладів освіти.

Червень 2024 року

 

 

Отримати консультацію, надати пропозиції та зауваження у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою: м. Тараща, вул. Шевченка, 16. 

У електронній формі на електронну адресу: rvo_tar@ukr.net,  в усній формі на контактний телефон: 4-28-41.  

Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

Пропозиції, розповсюджені через соціальні мережі, до уваги братися не будуть.

 

Місцезнаходження організатора громадського обговорення

м. Тараща, вул. Шевченка, 16. 

 

Прізвище та ім’я відповідальної особи: 

Начальник відділу освіти Лариса СКАБА

Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Звіт за результатами обговорення буде оприлюднено на офіційному вебсайті Таращанської міської ради, відділу освіти Таращанської міської ради у строки, передбачені чинним законодавством.

 

День вишиванки

День вишиванки — це не просто свято. У цей день, одягаючи свою вишиванку, ми пам'ятаємо й показуємо ближнім, що підтримуємо справжні українські традиції, які з покоління в покоління передавалися нашими предками. Несімо їх далі у світ, своїм нащадкам, і цінуймо українську вишиванку – один із символів нашої ідентичності та унікальності поміж народами.

18:28 27.06.2021

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень